Rollista

Ja, det är inte en lista med skådespelare utan vilka rollar som är med i din kategori av tävlingen.

I år använder vi i Motions klassen roll listan från de internationella reglerna framtagna av Qaannat Kattuffiat.
Observera att den skiljer sig från tidigare år och att maxtiden för tävlande är 10 minuter. Motion är inte mästerskaps klass så reglerna är inte lika strikta.

Rollista Mästerskaps klass

Rollista Motions klass

One comment

Leave a Reply